لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانك سينا

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانك سينا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٨/٠٥/١٣٩٤
مدیر صندوق : كارگزاري بورس بهگزين
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : محمد گرجی آرا
auditor : حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠١/٠٣/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٣٥٦,٧٣٥,٥١٩,٤٧٣
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩٢١,٥٢٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩١٢,١١٣
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩١٢,١١٣
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٣٩١,١٠٩